Chirurgia Stomatologiczna

Naszym Gabinecie Stomatologii w Siewierzu wykonywane są liczne zabiegi chirurgiczne, obejmujące najszerszy zakres zabiegów stomatologicznych w jamie ustnej.

Wewnątrzustne interwencji
chirurgicznej ekstrakcji zębów i korzeni, chirurgicznym usunięciu zębów zatrzymanych, chirurgiczne usunięcie pęcherzy i małych guzów łagodnych, resekcja bridle, traumatyczne gabinetach, chirurgia plastyczna doustnie.

Chirurgia zęba i ekstrakcja korzeni
W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie zabiegu ograniczonego obszaru w celu usunięcia zębów i korzeni ektopowych. Procedura ta powinna być wykonywana z możliwie najmniejszym obciążeniem dla pacjenta i prawidłowym zarządzaniem twardymi i miękkimi tkankami. Nie ma to wpływu na estetykę i funkcjonalność jamy ustnej


Chirurgia w celu usunięcia naciętego zęba

Jest to najczęstsza chirurgia, zwłaszcza w zębach trzonowych trzecich lub trzonowców (zębów mądrości). Rozbieżności w rozwoju kości szczęki względem bariery dentystycznych, co czasami prowadzi do zamieszkania trzecie zęby trzonowe w niewłaściwym położeniu w stosunku do pozostałych zębów. Bardzo często więzienia są nieprzenikalne i nigdy nie podnoszą się w jamie ustnej. Jednak nawet w tym przypadku często powodować różne problemy (pericoronitis, dento alveolar ropnia zębatych lub torbieli przyzębia lub około wierzchołkowych problemy sąsiednich zębów). Wydobycie tych zębów jest stosunkowo skomplikowany zabieg chirurgiczny, który wymaga specjalnej wiedzy, doświadczenia, szacunek sąsiednich struktur anatomicznych (naczyń, nerwów, sąsiednie zęby) oraz specjalistycznego sprzętu.

Inną klasą zębów, często nacinaną, są kleszcze. W tym przypadku we współpracy z Ortodontą podejmujemy się w ramach kompleksowego leczenia ortodontycznego ich objawów chirurgicznych i ich prawidłowego położenia w jamie ustnej. Jeśli nie jest to możliwe, a ich wydobycie jest nieuniknione, jest bezpiecznie wykonywane bez wpływu sąsiednich zębów. Jeśli istnieje różnica w barierze dentystycznej, zwykle zaleca się umieszczenie wszczepu lub innego rodzaju przywrócenia, zależnie od przypadku.

 

Zachowanie zębów do późnej starości jest głównym celem jaki sobie stawiamy, gdyż każdy ząb jest bardzo ważny. Jednakże jest wiele niekorzystnych czynników powodujących brak możliwości leczenia zachowawczego. Wiąże się to z koniecznością usunięcia zęba. Wskazaniami do usunięcia zęba są: próchnica lub uraz niszczący ząb w znacznym stopniu, uniemożliwiając leczenie zachowawcze lub wykorzystanie korzenia zęba do odbudowy protetycznej, rozległe, nie poddające się leczeniu zmiany w tkankach otaczających korzeń zęba, utrudnione wyrzynanie zębów „ósmych”, ze wskazań ortodontycznych, gdy rezygnacja z najmniej przydatnego zęba pozwoli ustawić pozostałe zęby w prawidłowej pozycji i wyleczyć wadę zgryzu.

Gwarantujemy Państwu bezboleśnie przeprowadzone zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

  • ekstrakcje
  • resekcje i hemisekcje
  • usuwanie zębów zatrzymanych
  • podcinanie wędzidełek
  • plastykę wyrostka zębodołowego