O Zębach

    Uzębienie stanowią zęby uszeregowane w łukach zębowych na wyrostkach zębodołowych kości szczęki i żuchwy. Szczęka i żuchwa połączone są ze sobą stawem skroniowo-żuchwowym. Zawiązki zębów są całkowicie wykształcone przy urodzeniu. Uzębienie mleczne składa się z 20 zębów, które na ogół wyrzynają się do 18. miesiąca życia. Uzębienie stałe składa się z od 28 do 32 zębów. Na przełomie 13. i 14. roku życia po każdej stronie łuku zębowego szczęki i żuchwy znajdują się po dwa zęby sieczne, kieł, dwa zęby przedtrzonowe i dwa zęby trzonowe. Trzeci ząb trzonowy, ostatni w łuku zębowym, wyrasta około 21. roku życia. U co trzeciej osoby ząb ten, zwany zębem mądrości, nie wyrasta. Dla prawidłowego ustawienia zębów w łuku zębowym znaczenie ma już w dzieciństwie równowaga mięśni języka, policzków i warg. Niekorzystny wpływ na nią może mieć ułożenie podczas snu, szkodliwe nawyki (np. ssanie kciuka) czy też czynniki dziedziczne. Wszystko to wpływa na wzajemne ustawienie wobec siebie szczęk. Od tego zależy prawidłowość zgryzu lub jego patologia w postaci przodozgryzu, tyłozgryzu lub zgryzu krzyżowego.
Nieprawidłowości ustawienia zębów powodują zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym, czego następstwem jest nieprawidłowe żucie,
próchnica i choroby przyzębia.

       Współczesne odżywianie, miękkie i obfitujące w cukier. Powoduje, że uzębienie nie jest w pełni wykorzystane. W Polsce według różnych badań 95-98% mieszkańców jest dotkniętych próchnicą. Do 2001 istniał system opieki zdrowotnej finansowany z budżetu państwa, składający się z sieci przychodni stomatologicznych rejonowych, przyzakładowych i szkolnych. Pacjent miał ograniczony wybór lekarz leczącego i brak możliwości wyboru materiałów i procedur leczniczych. Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży obejmowała coroczne badania profilaktyczne, fluoryzację i leczenie planowe poszczególnych roczników dzieci szkolnych.
Powstałe w 2001 roku Kasy Chorych, przekształcone następnie organizacyjnie w Narodowy Fundusz Zdrowia, pozwalają na dowolny wybór lekarza przez pacjenta. Na zasadzie konkursu ofert zawierane są kontrakty na świadczenia z lekarzami z indywidualnych praktyk stomatologicznych, niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych z 27.08.2004 roku). Wycena świadczeń stomatologicznych jest bardzo niska 2,95% środków przeznaczonych na

ochronę zdrowia otrzymuje stomatologia. Katalogiem świadczeń objęte jest leczenie zachowawcze zębów z użyciem tanich materiałów do wypełnień, usuwanie zębów i niektóre inne zabiegi chirurgiczne, aktualnie tylko profilaktyka i leczenie ortodontyczne dla dzieci do 14. roku życia przy zastosowaniu aparatów ruchomych, protezy całkowite lub częściowe przy brakach od pięciu zębów w szczęce przysługują pacjentowi raz na pięć lat. Inne procedury podlegają opłatom lub dopłatom przez świadczeniobiorcę. Wyjątek stanowi młodzież do 18. roku życia, u której koszyk świadczeń może być rozszerzony w określonych przypadkach.